55. седница Градског већа

Народна библиотека „Радоје Домановић“ поклања 50% попуста на годишњу чланарину
16.06.2022.
Председник Александар Вучић похвалио градоначелника Лесковца др Горана Цветановића и његове сараднике
17.06.2022.
Народна библиотека „Радоје Домановић“ поклања 50% попуста на годишњу чланарину
16.06.2022.
Председник Александар Вучић похвалио градоначелника Лесковца др Горана Цветановића и његове сараднике
17.06.2022.
На данашњој седници Градско веће града Лесковца одржало је 55. седницу која је одржана у сали Скупштине града.
На дневном реду говорило се о следећим предлозима:
 1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Лесковца за 2021. годину.
 2. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету града Лесковца за 2022. годину. 
 3. Предлог Одлуке о образовању месних заједница на територији града Лесковца.
 4. Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији града Лесковца за 2022. годину. 
 5. Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца. 
 6. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о признањима и наградама Града Лесковца. 
 7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Лесковцу. 
 8. Предлог Одлуке о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у споровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Лесковца. 
 9. Предлог Решења о образовању стручне Комисије за одобравање годишњих програма у области спорта на подручју града Лесковца за 2023. годину. 
 10. Предлог Решења о образовању Комисије за подршку младим талентима са територије града Лесковца. 
 11. Предлог решења којим се утврђују цене превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лесковца. 
 12. Предлог Одлуке којом се усвајају јавни позиви за реализацију мере стручне праксе са просечном оценом 9 и више, реализацију мере стручне праксе, незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање и јавних радива на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години.
 13. Предлог Одлуке о одобравању финансијских средстава за суфинансирање Пројекта "Пошумљавање јавних зелених површина у Брестовцу и у спомен парку у Лесковцу (наставак реконструкције вегетације)". 
 14. Предлог Одлуке којом се покреће поступак отуђења непокретности из јавне својине града Лесковца јавним надметањем и то: објекта бр.1 и бр.2 и грађевинског земљишта на кп бр. 15229/4 у КО Лесковац. 
 15. Предлог решења којим се отућује грађевинско земљиште у јавној својини града Лесковца и то 247/458 удела на кп бр. 4036 КО Лесковац непосредном погодбом у корист Синадиновић Небојше из Лесковца ул. Суботичка бр.86.
 16. Предлог решења о измени решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације број 061-11/22-2 од 14.05.2022. године. 
 17. Предлог решења којим се прихвата захтев Драгана Ценића из Липовице, Лесковац за накнаду нематеријалне штете, настале услед уједа пса луталице и даје сагласност за закључење уговора о вансудском поравнању. 
 18. Предлог Решења којим се прихвата захтев Невене Илић из Мрштана, Лесковац, за накнаду нематеријалне штете, настале услед уједа паса луталице и даје сагласност за закључење Уговора о вансудском поравнању. 
 19. Предлог Решења којим се прихвата захтев Василке Евтимове из Лесковца, ул. Илије Стреле бр.3/16, за накднаду нематеријалне штете, настале услед уједа паса луталице и даје сагласност за закључење Уговора о вансудском поравнању. 
 20. Предлог Решења којим се прихвата захтев Катарине Митић из Лесковца, ул. Топличког устанка бр-46/3, за накнаду нематеријалне штете, настале услед уједа паса луталице и даје сагласност за закључење Уговора о вансидском поравнању.