ИСПЛАТА ЈАВНО КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ КОМУНАЛАЦ

Ухапшени јер су продавали резани дуван преко друштвених мрежа
23.05.2022.
ПЕТОГОДИШЊИЦА ПОСТОЈАЊА ЖФК „ВУЧИЦE“ ИЗ ВУЧЈА
25.05.2022.
Ухапшени јер су продавали резани дуван преко друштвених мрежа
23.05.2022.
ПЕТОГОДИШЊИЦА ПОСТОЈАЊА ЖФК „ВУЧИЦE“ ИЗ ВУЧЈА
25.05.2022.
Данас је из буџета града Лесковца исплаћена сума у износу од 14.057.116,60 динара на име услуга ЈКП „Комуналац“ Лесковац и то за одржавање чистоће и одржавање зеленила на територији града Лесковца.
Захваљујући одговорној локалној самоуправи града Лесковца која измирује све обавезе на време, ЈКП „Комуналац“ редовно обавља послове из своје надлежности.
Услуге се исплаћују на основу потписаних уговора између града Лесковца и ЈКП "Комуналац" за обављање комуналних делатности за текућу 2022. годину.