ИСПЛАТА ЗА ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ, УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, ЦРВЕНИ КРСТ И ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ

ПРИЗНАЊЕ ЗЛАТНИ МОСТ УРУЧЕНО ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ЦВЕТАНОВИЋУ
28.04.2022.
7. панађур здравља
28.04.2022.
ПРИЗНАЊЕ ЗЛАТНИ МОСТ УРУЧЕНО ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ЦВЕТАНОВИЋУ
28.04.2022.
7. панађур здравља
28.04.2022.

Град Лесковац, као одговорна локална самоуправа, редовно и свакодневно измирује све обавезе које доспевају у Централном регистру фактура и све трошкове институција за које је задужен, што омогућавају стабилне финансије и одговорно управљање буџетом.

За функционисање васпитно образовних институција и измирење њихових редовних трошкова данас је из буџета града исплаћено 8.314.589 динара.

Поред издвајања за област образовања, средства из буџета су данас усмерена и ка области културе, односно ка трошковима установа културе, издвојен је новац за функционисање Црвеног крста као и средства за једнократну помоћ корисницима социјалне помоћи у укупном износу од 2.419.145 динара.