НАША ПЛАНЕТА – НАШЕ ЗДРАВЉЕ

Проф др Драган Радовановић – књижевни сусрет и промоција књига
06.04.2022.
Ухапшен починиоц који је 28. марта у дворишту једне куће бацио експлозивну направу
07.04.2022.
Проф др Драган Радовановић – књижевни сусрет и промоција књига
06.04.2022.
Ухапшен починиоц који је 28. марта у дворишту једне куће бацио експлозивну направу
07.04.2022.

Сваког 7. априла обележава се Светски дан здравља а ове године је посвећен заштити шивотне средине и обележава се под слоганом "Наша планета, наше здравље". Добро здравље сваког појединца уско је повезано са здравом животном средином па је зато неопходно да нам ваздух, вода и храна не буду загађени што је основни услов опстанка свих живих бића на планети.

Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље кроз своје свакодневне аткивности прати квалитет ваздуха, воде и хране у Јабланичком округу као и управљање медицинским отпадом у здравственихм установама. Лекари Центра за хигијену и хуману екологију у оквиру послова од општег интереса обилазе вртиће, школе, здравствене установе, јавне водоводе и остале објекте од ширег хигијенско епидемиолошког значаја.

Својим стручним саветима подстичу на активности и мере које треба предузети како би се очувала животна средина и здравље људи. Свака активност Завода усмерена је на подизање свести о утицају загађења ваздуха, воде и хране на здравље, као и неправилно одлагање отпада са могућим последицама.

Од 1994. године Завод врши испитивања квалитета ваздуха у Лесковцу и његов утицај на здравље становништва. Резултат испитивања указују на велике осцилације у квалитету ваздуха са знатним погоршањем у зимским месецима, за време трајања грејне сезоне. Од јануара 2022. године се почело са мерењем суспеднованих честица РМ-10 где су резултати испитивања забрињавајући јер је од укупно 15 извршених мерења, 11 мерења прелазило граничне вредности и указивало на јако загађен ваздух.

Што се тиче квалитета вода из 9 јавних водовода на нашем округу можемо да будемо задовољни с обзиром да је физичко хемијска и миркобиолошка неисправност преко 25% што предстваља ризик по здравље становништва имајући у виду да се та вода користи за пиће, припремање хране, одржавање личне и опште хигијене.

Током 2021. године контролисана је безбедност 1553 намирнице из производње и 68 намирница у објектима предшкослких и школских установа. Све истипиване намирнице биле су исправне у хемијско и микробиолошком погледу.
Као централно место третмана Завод за јавно здравље је у току 2021. године прикупио и подвргао третману 25 тона инфективног медицинског отпада (ИМО) из преко 30 здравствених установа са територије Јабланичког округа и из године у годину јавља се тренд повећања количине третираног отпада што указује да подизање свести здравствених радника о правилном управљању опасним ИМО. Посебно се кроз едукативни рад истиче значај рециклаже у хијерархиској лествици управљања отпадом и правилном разврставању отпада на месту настанка што заузима и посебно место у овогодишњој кампањи.

Због свега горе наведеног неопходно је да сваки појединац да свој допринос очувању заштите животне средине. Зато:

- користите јавни превоз, бицикл или прошетајте до посла,

- дајте предност локалним произвођачима хране и избегавајте употребу индустијски произведене хране,

- користите платнене торбе уместо пластичних кеса и избегавајте пластичну амбалажу,

- искључие сијалицу кад вам није неопходна