ИСПЛАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЦРВЕНИ КРСТ

ДАНАС КРЕНУЛА ПОДЕЛА ПАКЕТА ПОМОЋИ ПО ГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
25.03.2022.
ПОДЕЉЕН НОВИ БРОЈ ЛЕСКОВАЧКОГ ГЛАСНИКА
26.03.2022.
ДАНАС КРЕНУЛА ПОДЕЛА ПАКЕТА ПОМОЋИ ПО ГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
25.03.2022.
ПОДЕЉЕН НОВИ БРОЈ ЛЕСКОВАЧКОГ ГЛАСНИКА
26.03.2022.

Град Лесковац континуирано измирује све обавезе које доспевају у централни регистар факутра као и обавезе према свим установама, добављачима и другим субјектима, тако је данас исплаћена сума од 375.000 динара Црвеном Крсту.

И поред тога што су недавно ван блокаде стављене 33 месне заједнице и чиме је плаћен дуг од 65 милиона динара који је настао пре 2012. године, наставља се са улагањем у основни јединице друштва. Поводом радова на постављању мобилијара, аутобуским стајалиштима и чишћењу канала исплаћена је сума од 1.113.735,17 динара за следеће месне заједнице: Предејане, Велика Грабовница, Горња Јајна, Анчики, Бобиште и Прва Јужноморавска бригада.

Да подсетимо, у текућој 2022. години град Лесковац издваја суму од 44 милиона за несметано функционисање свих месних заједница.