ПРАВО НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТAМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

МОНОГРАФИЈА ЛЕСКОВАЧКИХ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
02.03.2022.
Прикупљање потписа за кандидатуру за председничке изборе – Српска странка Заветници
03.03.2022.
МОНОГРАФИЈА ЛЕСКОВАЧКИХ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
02.03.2022.
Прикупљање потписа за кандидатуру за председничке изборе – Српска странка Заветници
03.03.2022.

Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може остварити мајка за дете рођено 1. Јануара 2022.године и касније под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији.

Ово право може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је дете рођено на територији Републике Србије и држављанин је Републике Србије.

Изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити отац детета.

Право, сагласно Закону о финансијској подршци породици са децом, може остварити мајка новорођеног детета под условом да први пут стиче у својину кућу или стан на територији Републике Србије.

Захтев за остваривање права са потребном документацијом подноси се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе, у року од годину дана од дана рођења детета, Комисији за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, одн. куповину куће или стана по основу рођења детета. Комисија доноси решење о додели новчаних средстава за изградњу, одн. куповину куће или стана по основу рођења детета, до износа који утврђује Влада.

Захтеви са потребном документацијом на територији Града Лесковца подносе се Одсеку за друштвену бригу о деци и борачко инвалидску заштиту , ул Ратка Павловића бр. 1/3 (зграда старог уреда).

Све информације и потребна документација налази се на сајту Министарства за бригу о породици и демографију на адреси http://minbpd.gov.rs/zakoni/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici-sa-decom/