Нови web сајт Националне службе за запошљавање

ЈАВНИ ПОЗИВ КАБИНЕТА МИНИСТРА ЗА РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА
09.02.2022.
60 година „прве хармонике“ у Сокобањи
09.02.2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ КАБИНЕТА МИНИСТРА ЗА РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА
09.02.2022.
60 година „прве хармонике“ у Сокобањи
09.02.2022.

Нови веб сајт Националне службе за запошљавање званично је почео са радом на старој адреси www.nsz.gov.rs и значајно је унапређен у односу да претходни сајт. Нова верзија корисницима нуди бољи преглед садржаја, као и могућност за лакше посредовање при запошљавању. Изглед и функционалност сајта направљени су по узору на евробске институције које су пандан Националној служби.
Нови сајт редовно се ажурира како би се јавност благовремено информисала о активностима које НСЗ спроводи на пољу запошљавања, као и када су у питању програми и мере којима се повећавају шансе за запошљавање различитих категорија становништва. И незапослени грађани и послодавци сада ће моћи да на једноставнији начин искористе могућности које пружа нови сајт, како би што лакше остварили своје интересе у проналажењу посла или радника.

На новом сајту НСЗ незапосленима и послодавцима доступни су одговори на сва питања која се тичу пријаве на евиденцију, мера активне политике запошљавања, конкурса, подршке у избору или промена каријере, као и остваривања права на новчану накнаду за време незапослености. Такође, у информативним рубрикама могу се наћи све остале информације, вести и саопштења која се тичу делокруга рада и активности НСЗ на пољу смањења незапослености у нашој земљи.
Израду новог веб сајта Националне службе за зпошљавање подржао је глобални програм Немачке развојне сарадње „Миграције и дијаспора“, коју у Србији спроводи ГИЗ, а који остварује добру сарадњу са партнерским институцијама у нашој земљи, пружајући адекватну подршку у складу са њиховим потребама.