УКЛОЊЕН НЕУСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У ЈАШУЊИ

ИСПЛАЋЕНА ПРВА РАТА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
09.02.2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ КАБИНЕТА МИНИСТРА ЗА РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА
09.02.2022.
ИСПЛАЋЕНА ПРВА РАТА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
09.02.2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ КАБИНЕТА МИНИСТРА ЗА РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА
09.02.2022.

Иако је локалној самоуправи града Лесковца примарна изградња, обнова и реконструкција објеката јавне немене, саобраћајница и установа, води се рачуна и да се стари и неусловни објекти који више немају некадашњу функцију уклањају. Крајем године је уклоњен неусловни објекат из дворишта Основне школе „Бора Станковић“ у Вучју, као и нефункционални објекат некадашњег Дома културе у Богојевцу.
На предлог мештана Јашуње, надлежне службе су након утврђивања стања, покренуле поступак уклањања објекта некадашње месне заједнице у овом месту.
Уклањању објекта се приступило зато што је утврђено како исти представља непосредну опасност по живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедно одвијање саобраћаја, као и да је услед дотрајалости објекта угрожена његова конструктивна стабилност.
Наведени поступци поред повећања безбедности, посебно зато што се објекат налазио у непосредној близини игралишта, имају за циљ и побољшање изгледа територије града.