РЕДОВНЕ ИСПЛАТЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ЦВЕТАНОВИЋ: СРЕЋНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ
31.12.2021.
ЗИМСКА ШКОЛА НАУЧНОГ КЛУБА
10.01.2022.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ЦВЕТАНОВИЋ: СРЕЋНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ
31.12.2021.
ЗИМСКА ШКОЛА НАУЧНОГ КЛУБА
10.01.2022.

Данас је из буџета града Лесковца исплаћена последња рата од 9.650.642,93 динара на име комуналних услуга које град Лесковац по уговору измирује према ЈКП Комуналац Лесковац.

Сума је исплаћена за следеће услуге: одржавање зеленила у износу од 3.369.543,39, поткресивање грана које се налазе на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређење јаркова на путу на територији града Лесковца у износу од 2.516.892,19, одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу од 2.558.133,48, одржавање јавних тоалета у износу од 210.827,23, одржавање зоохигијене у износу од 1.184.246,64.

Услуге по уговору о одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације измирене су у новембру месецу.

Град Лесковац континуирано улаже у област образовања и спорта, како би деца имала све неопходне услове за несметани раст и развој и образовање. С тим у вези, изграђена су 2 спортска терена за чије намене је град Лесковац исплатио 5.473.348,68 дианра и то за спортски терен у медицинској школи у Лесковцу 1.445.796,00 динара и за спортски терен у основној школи у Брзи 4.027.552,68 динара.

Такође, из буџета града Лесковца исплаћује се последња месечна рата у 2021. години по основу кредита за енергетску ефикасност у износу од 1.183.640,60, обавезе на име кредита за капиталне инвестиционе расходе у износу од 2.992.846,59 и кредит за капиталне пројекте у износу од 2.992.846,59.