ИСПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОБРАЗОВАЊА, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА….

Монографија „ОСТАВЕ РИМСКОГ И ВИЗАНТИЈСКОГ НОВЦА“ –
22.12.2021.
ЗЛАТНА АМФОРА ЗА ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ЛЕСКОВАЦ
22.12.2021.
Монографија „ОСТАВЕ РИМСКОГ И ВИЗАНТИЈСКОГ НОВЦА“ –
22.12.2021.
ЗЛАТНА АМФОРА ЗА ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ЛЕСКОВАЦ
22.12.2021.

Данас је из буџета града Лесковца исплаћена сума од 893.192,25 динара Центру за социјални рад Лесковац на име једнократних новчаних помоћи, затим за превоз пратилаца за децу са сметњама у развоју и уџбеника за децу чији су родитељи корисници социјалне помоћи.

Град Лесковац је од ове године увео новине када је у питању популациона политика. У питању је обезбеђивање ауто-седишта за сву децу рођену у текућој години, за шта је опредељено 7,9 милиона динара. Данас је из буџета за ауто-седишта исплаћена сума од 1,9 милиона динара.

Сума од 1.287.046 данас је на име месних заједница исплаћена из буџета за МЗ Брестовац 329.715 динара, МЗ Горње Трњане 68.000 динара, МЗ Бабичко 140.000 хиљада, МЗ Смрдан 150.000 динара, МЗ Морава 449.772 динара, МЗ Коста Стаменковић 149.559 динара.

Такође, локална самоуправа града Лесковца редовно измирује и све обавезе на позицији -образовање у износу од 1.806.473 динара, све у циљу нормалног функционисања васпитно-образовног система као једног од основних приоритета локалне самоуправе.