Монографија „ОСТАВЕ РИМСКОГ И ВИЗАНТИЈСКОГ НОВЦА“ –

Промоција романа „Ружа под ледом“ – Мирко Демић
22.12.2021.
ИСПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОБРАЗОВАЊА, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА….
22.12.2021.
Промоција романа „Ружа под ледом“ – Мирко Демић
22.12.2021.
ИСПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОБРАЗОВАЊА, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА….
22.12.2021.
У сали за научне скупове Народног музеја у Лесковцу, у четвртак 23. децембра 2021. године са почетком у 12 часова биће промовисана монографија аутора музејских саветника археолога Смиље Јовић и Јулијане Пешић под називом „Оставе римског и византијског новца“.

Монографија „Оставе римског и византијског новца“ јединствени је каталог у коме се на 160 страна, а у четири целине, даје приказ остава новца из римског и византијског периода које се чувају у Народном музеју у Лесковцу. Овом монографијом представљени су до сада необјављивани подаци и анализиране су три римске и две византијске оставе кованог новца, док се на послењим странама монографије налазе фотографски прикази свих обрађених кованица, што многе од њих чини по први пут доступним јавности.

Рецензију монографије потписују др Вујадин Иванишевић, научни саветник Археолошког института у Београду и др Соња Јовановић, научни сарадник Археолошког института у Београду, који закључују да публикација представља важан допринос у изучавању нумизматичке грађе римског и византијског периода на нашим просторима. „Имајући у виду да се ради о првој публикацији ове врсте у којој се објављују оставе новца из једне музејске збирке. Реч је о налазима важним за тумачење новчаног оптицаја и економских односа“ наводи др Иванишевић, док др Јовановић истиче „Обрађене оставе и велики број појединачних налаза новца кованих током 3. и 4. века, доказ су обимнијег монетарног промета у овом периоду, као и касније урбанизације овог простора“.

Монографију је издао Народни музеј Лесковац уз помоћ средстава добијених од стране Министарства културе и информисања републике Србије. На промоцији публикације говориће аутори: Смиља Јовић, музејски саветник археолог; Јулијана Пешић, музејски саветник археолог и кустос Небојша Димитријевић, директор Народног музеја у Лесковцу.