Трећа фаза програма „Моја прва плата“

Сутра без струје околина Лесковца
16.11.2021.
Уметник из школске клупе – 3. Фестивал дечјег стваралаштва
16.11.2021.
Сутра без струје околина Лесковца
16.11.2021.
Уметник из школске клупе – 3. Фестивал дечјег стваралаштва
16.11.2021.

Национална служба за запошљавање обавештава послодавце из приватног и из јавног сектора, који учествују у програму „Моја прва плата“ да, до 30. новембра 2021. године могу да реализују коначан избор пријављених кандидата.

Рок за повезивање и коначан избор кандидата, који предвиђа Трећа фаза програма, а којијеза послодавце из приватног сектора отпочео1. новембра, продужава се до краја месеца, до кадатраје и за послодавце из јавног сектора који га од данас, 16. новембра,започињу. У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата, биће формиране коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима, које ће бити доступне на сајтуwww.мојапрваплата.гов.рс.

У Четвртој фази реализације програма, потписиваће се тројни уговор између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, док ће спровођење програма почети у року од 15 дана од дана формирања коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима. На основу Уредбе о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ, Национална служба за запошљавање је 20. августа ове године расписала Јавни позив који је доступан на сајту НСЗ (www.нсз.гов.рс) и сајту Моја прва плата (www.мојапрваплата.гов.рс). Овим програмом младима без радног искуства се омогућава да обаве праксу на конкретним пословима код послодаваца, стекну знања, вештине и компетенције за рад и тако повећају могућности за запошљавање. Планирано је укључивање до 10.000 младих до 30година, са средњим и високим образовањем, који су без радног искуства (или са радним искуством краћим од 6 месеци стеченим на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкуришу), а налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.

Програм „Моја прва платаˮ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци, током којих НСЗ младима са средњим образовањем исплаћује месечну новчану накнаду од 22.000 динара, а младима са високим образовањем 26.000 динара. Поред тога, младима укљученим у овај програм,НСЗ уплаћује и допринос за случај повреде на раду и професионалне болести.