Адвокати сутра обустављају рад

Сутра у Централном градском парку „Зелени пикник“
23.09.2021.
Из градске касе на рачун ЈКП „Комуналац“ исплаћено 11,3 милиона динара
23.09.2021.
Сутра у Централном градском парку „Зелени пикник“
23.09.2021.
Из градске касе на рачун ЈКП „Комуналац“ исплаћено 11,3 милиона динара
23.09.2021.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије одлучио је да сутра, 24. септембра, у знак протеста због правног става Врховног касационог суда у вези са трошковима за обраду кредита и осигурања Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК) обустави рад адвоката на један дан.

На дан обуставе рада акдвокати неће поступати у поступцима пред судовима и другим органима без изузетка.

„Обуставом рада адвокати Србије изражавају најоштирје противљење објављеним правним ставовима Грађанског одељења ВКС, кјоима се на директни начин нарушава правна сигурност грађана РС и мења досадашња судска пракса наших судова“, стоји у саопштењу Адвокатске коморе Србије.

Приликом обуставе рада адвокати ће моћи да сачињавају писмене поднеске који су везани за рок и у ситуацији када би странка изгубила право на подношење правног средства или би јој била нанета ненадокнадива штета.

Адвокатска комора Србије упозорава да донети правни ставови представљају последњи у низу покушаја да се у правни систем РС уведу решења која погодују банкарском сектору, а на штету грађана.