Расписан конкурс за доделу средстава пољопривредницима

Отворена изложба „Светлосписи времена, Лесковац и његови људи од 1878. до 1941.“ у Народном музеју
20.09.2021.
Корона: Још 238 позитивних, 169 из Лесковца, 114 запослених
21.09.2021.
Отворена изложба „Светлосписи времена, Лесковац и његови људи од 1878. до 1941.“ у Народном музеју
20.09.2021.
Корона: Још 238 позитивних, 169 из Лесковца, 114 запослених
21.09.2021.

Буџетски фонд за развој пољопривреде у сарадњи са градом Лесковцем јуче, тачније 20. септембра, расписао је конкурс за доделу подстицајних средстава пољопривредницима. Укупан буџет Фонда је 30.000.000 динара и биће отворен до утрошка опредељених средстава, а најкасније до 4. октобра.

„За купувину нове опреме, машине, за основне механизације за сточарску, повртарску, воћарску као и виноградарску производњу. Регистровани пољопривредни произвођачи који се буду одазвали Одељењу за привреду и пољопривреду, могу да поднесу захтев за подстицајна средства“, рекао је председник Комисије за доделу подстицајних средстава Дејан Ранђеловић.

Мере за које носиоци пољопривредних газдинстава могу да се пријаве су:

101. односно Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, укупан буџет је 28.100.000 динара.
301. односно за бушење бунара дубине до 100 метара, пречника 80 до 300мм, укупан буџет је 600.000 динара.
402. односно за удружења са територије града Лесковца која имају у плану учествовање или организовање манифестација, сајмова и изложби. Буџет на располагању је 300.000 динара.

Захев ће моћи да поднесу сва регистована пољопривредна газдинства са територије града Лесковца која су уложила у куповину нове опреме и механизације за сточарску, воћарско-виноградарску, повртарску производњу, за набавку прикључних машина за обраду земљишта, опрему за пчеларство подизање засада у воћарству.

Највећи могући износ који пољопривредници могу да добију за једну шифру инвестиције износи 80.000 динара, односно од 30 до 50% прихватљивих трошкова од куповине опреме, без обрачунатог ПДВ-а, осим за подизање засада у воћарству 100.000 динара.

Укупно за меру 101. један пољопривредник може максимално да добије 160.000 динара. За бушење бунара повраћај је од 30 до 60% од прихватљивих трошкова, без обрачунатог ПДВ-а, максимално 120.000 динара.

Да би остварили права на подстицајна средства за меру 101. за коју је претходних година било највише интересовања неопходно је да пољопривредни произвођачи доставе неопходну документацију.

1. Захтев, који се добија од Буџетског фонда за развој пољопривреде;
2. Копија важеће личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
3. Копија потврде о извршеној регистрацији пољопривредних газдинстава;
4. Копија структуре биљне производње;
5. Копија картице наменског рачуна;
6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице;
7. Копија гарантног листа за купљену робу – уколи подлеже гаранцији;
8. Ако не подлеже гаранцији - изјава о томе, односно издавање гарантног листа да не подлеже гаранцији;
9. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама према граду Лесковцу.

Фотографија: Alpress.rs