Апел грађанима да отпад одлажу на места која су за то предвиђена

Сутра без струје 11 села и више улица у Лесковцу
13.09.2021.
Корона: 200 заражених у Јабланичком округу, 147 из Лесковца
14.09.2021.
Сутра без струје 11 села и више улица у Лесковцу
13.09.2021.
Корона: 200 заражених у Јабланичком округу, 147 из Лесковца
14.09.2021.

„Одељење за заштиту животне средине Градске управе града Лесковца, у сарадњи са ЈКП „Комуналац“, предузећем „PWW “ и Одељењем комуналне полиције, већ осам година активно учествује у спровођењу акције чишћења тзв. „дивљих“ депонија са територије града Лесковца, о чему су грађани редовно били обавештени путем званичне презентације града Лесковца и медија. До сада је очишћено преко 550 локација и депоновано 6.000 тона отпада са тих локација.

Ова акција се континуирано спроводи од 2013. године како би се очистиле тзв. „дивље“ депоније, које се стварају неконтролисаним и непрописним одлагањем отпада. У циљу подизања нивоа еколошке свести грађана, на местима са којих су уклоњене „дивље“ депоније постављене су табле, видно уочљиве, о забрани бацања смећа са казненим одредбама за непоштовање законских одредаба за управљање отпадом. Наиме, одредбама Одлуке о одржавању чистоће на територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 12/18) предвиђене су новчане казне по питању ненаменског коришћења посуда за сакупљање отпада и одлагања отпада на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније, те тиме стварања тзв „дивљих депонија“. За учињене прекршаје прописане су новчане казне.

Међутим, и поред напора свих надлежних органа и организација града Лесковца, да се очисте и трајно уклоне „дивље“ депоније, оне се на истим локацијама изнова и изнова ставарају, а понекад долази до њиховог самозапаљивања, што представља опасност по људе и животну средину.

'Овим путем поново апелујемо на све грађане да остављају отпад на места предвиђена за одлагање отпада, да пријаве комуналној полицији и инспекцији несавесне појединце који бацају отпад, како би спречили настајање тзв. „дивљих“ депонија. У наредном периоду, и поред бројних обавеза, Комунална полиција ће појачати активности на спречавању стварања „дивљих“ депонија и на кажњавању правних и физичких лица која непрописно одлажу отпад'“, наводи се у саопштењу које се налази на званичном сајту Града Лесковца.