Јавни позив за програм „Моја прва плата“

У току је санација канала у селу Шаиновац
20.08.2021.
Исплаћено 1,28 милиона на име услуга из области социјалне заштите
20.08.2021.
У току је санација канала у селу Шаиновац
20.08.2021.
Исплаћено 1,28 милиона на име услуга из области социјалне заштите
20.08.2021.

Национална служба за запошљавање на основу Уредбе о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“, расписала је данас Јавни позив за реализацију овог програма. У овој фази прво се пријављују послодавци.

Реализација Јавног позива спроводиће се кроз четири фазе:

Прва фаза
реализације програма намењена је искључиво послодавцима, који се у периоду од 20. августа ове године до 20. семптембра 2021. могу пријавити на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs

Друга фаза
реализације програма је намењена незапосленим лицима који ће се у периоду од 1. 10. 2021. године до 31. 10. текуће године пријављивати на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs

Трећа фаза
реализације програма је избор кандидата од стране послодавца. Послодавци имају могућност да врше процес селекције пријављених кандидата одпочетка пријаве кандидата, а повезивање (коначан избор) кандидата ће се вршити:

- послодавци из приватног сектора у периоду од 1. 11. 2021. до 15. 11. 2021. године;
- послодавци из јавног сектора у периоду од 16. 11. до 30. 11. 2021. године

У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата формираће се коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима и биће доступне на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs

Четврта фаза
реализације програма је потписивање трајног уговора између Националне службе за зпошљавање, послодавца и изабраног кандидата и почетак спровођења програма у року од 15 дана од дана формирање коначне листе послодавца са изабраним кандидатима.

Планирано је да се у програм укључи до 10.000 младих: са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који немају радно искуство, односно имају највише до 6 месеци радног искуства на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкуришу и налазе се на евиденције незапослених Националне службе за запошљавање у тренутку закључивања Уговора о реализацији програма.

Програм ће се спроводити код послодавца у трајању од 9 месеци и реализује се без заснивања радног односа. Програм се односи на приватни и јавни сектор. Приоритет за укључивање у програм имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних подручја, у складу са прописом Владе РС о степену развијености јединица локалне самоуправе.

Током трајања програма НСЗ ислаћује новчану накнаду у износу од 22000 динара младима са средњим образовањем, односно 26.000 динара младима са високим образовањем на месечном нивоу и уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести за младе укључене у овај програм. Овим програмом даје се могућност младима који немају радно искуство да обаве праксу на конкретним пословима код послодавца у циљу стицања знања вештине и компетенција за рад и на тај начин повећавају своје могућности за запошљавање. Јавни позив доступан је на сајту Националне службе за запошљавање, и на сајту Моја прва плата.