Списак пореза које треба платити у августу, за неке већ данас истиче рок

Вучић: Пензионерима на зиму 20. 000 динара, а пре тога повећање пензије
02.08.2021.
Брнабић: Треба више да улажемо у пољопривреднике, предузетнике, мала и средња предузећа
02.08.2021.
Вучић: Пензионерима на зиму 20. 000 динара, а пре тога повећање пензије
02.08.2021.
Брнабић: Треба више да улажемо у пољопривреднике, предузетнике, мала и средња предузећа
02.08.2021.

Пореска управа објавила је календар свих пореских обавеза које су предвиђене у августу, а за измиривање неких од њих рок истиче већ данас, стоји на сајту ове институције.

2. август – Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јун 2021. године. Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде. Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месц, послодовац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец.

5. август – Достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу.

10. август – Подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец. Порески обвезник пореза на премије неживотног осигурања је друштво за осигурање. Пријаве се подносе на обрасцу ПП-ППНО, без обзира да ли постоји обавеза плаћања за тај месец.

16. август – Плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец. Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пријаве ППДГ – 1С.

31. август - Плаћање обрачунате акцизе за период од 1. до 15. дана у месецу. Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ акцизе орачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу. Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јул 2021. године.

Комплетан календар доступан је на сајту Пореске управе.