НСЗ: Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Компанија „Каталог“ отворила још један пословни центар у Лесковцу
20.07.2021.
Исплаћена једнократна помоћ социјално угроженим лицима
20.07.2021.
Компанија „Каталог“ отворила још један пословни центар у Лесковцу
20.07.2021.
Исплаћена једнократна помоћ социјално угроженим лицима
20.07.2021.

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленимлицима за јун 2021. године у среду, 21. јула, а да ће привремену новчану накнаду за јун 2021. године лицима која живе на теритрорији и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у четрвртак 22. јула 2021. године.