НСЗ: Добри ефекти Виртуелног сајма запошљавања

Исплаћена једнкократна помоћ породиљама
19.07.2021.
НСЗ позива незапослене да се пријаве за специјалистичке обуке из области информационо-комуникационих технологија
19.07.2021.
Исплаћена једнкократна помоћ породиљама
19.07.2021.
НСЗ позива незапослене да се пријаве за специјалистичке обуке из области информационо-комуникационих технологија
19.07.2021.

Национална служба за запошљавање, пратећи актуелне трендове у области дигитализације и инфомационо-комуникационих технологија, 20. маја ове године организовала је Виртуелни сајам запошљавања,уз подршку глобалног Програма "Миграције и развој" који у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ.

На сајму је учествовало 70 компанија, а за учешће се регистровало 7 500 тражилаца запослења, од чега је 5380 лица која су пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање.

Укупан број запослених, након учешћа на сајму износи 1485, док је 125 лица запослено код послодавца који су узели учешће на Виртуелном сајму. У наредном периоду очекује се додатни ефекти одржаног сајма, кроз даље повећање запошљавања.

"Узимајући у обзир позитивне ефекте сајма, као и велики број попуњених Упитника о задовољству учесника Виртуелног сајма, са похвалним коментарима, Национална служба за запошљавање и у наредномпериоду планира спровођење нових сајамских манифестација у дигиталном формату и других иновативних приступа у реализацији мера активне политике запошљавања који пружају незапосленим лицима могућности за запошљавање,а послодавцимаобезбеђују комплетне кадрове", стоји у саопштењу Националне службе за зпошљавање.