Одржана седница Савета за развој града и координационог тима за израду плана развоја града Лесковца 2021 – 2027.

Из буџета града Лесковца биће финансирани пројекти из области културе
30.06.2021.
Наставља се снимање филма „Било једном у Србији“
30.06.2021.
Из буџета града Лесковца биће финансирани пројекти из области културе
30.06.2021.
Наставља се снимање филма „Било једном у Србији“
30.06.2021.

Данас је одржана 41. седница Савета за развој града Лесковца на којој је разматрана је ОДЛУКА О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ, и након разматрања поменуте Одлуке, чланови Савета за развој града су донели закључке и предлоге:

Даје се позитивно мишљење на Програм уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, јер је исти у потпуности фокусиран на стварање инфраструктурних услова за развој града у овој области.

Предлаже се надлежним Градским структурама и Јавно комуналним предузећима, да у припреми Програма уређивања грађевинског земљишта за наредну 2022. годину, обухвати у значајнијој мери и решавање уређивања грађевинског земљишта и на делове града у којима постоје потребе за улагања у инфраструктуру.

О реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. години, радити тромесечне мониторинге и пратити реализацију Програма.

Раније у току дана одржана је седница координационог тима за израду Плана развоја града Лесковца за период 2021-2027. година.

Председник овог тима градоначелник Лесковца Горан Цветановић је говорио о одличној сарадњи коју град на Ветерници остварује са НАЛЕД-ом, као и о чињеници да је на последњој седници НАЛЕД-а по трећи пут изабран за члана Управног oдбора НАЛЕД-а и Председништва новооформљеног БФЦ клуба, што говори о квалитету, континуираном раду и афирмацији града Лесковца, као једног од лидера у стварању услова и повољне климе за инвестирање у нашу локалну средину, као и да је једном вршио функцију члана Надзорног одбора. Председник координационог тима Цветановић истакао је да све већи број страних инвеститора бира град Лесковац за градњу својих фабрика, а такође и домаћи привредници и предузетници у све већој мери граде и развијају сопствени бизнис у локалној средини, поменувши и турску компанију која је одлучила да у Лесковцу гради своју фабрику и запосли 338 радника.

"Град Лесковац је четвороструки носилац BUSINESS FRIENDLY сертификата са 96,33% испуњених критеријума, што је пример добре праксе за Србију и регион."