Кисић Тепавчевић: Не мењају се услови за стицање права из ПИО

Још 5 позитивних особа на ковид
16.06.2021.
У Јабланичком округу 2 особе позитивне на коронавирус
17.06.2021.
Још 5 позитивних особа на ковид
16.06.2021.
У Јабланичком округу 2 особе позитивне на коронавирус
17.06.2021.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић изјавила је на седници Скупштине да је основни разлог за измене и допуне Закона о ПИО решавање проблема са којим се суочавају лица која су била обухваћена социјалним програмом Владе Републике Србије за решавање вишка запослених.

Како је навела, реч је о лицима којима је у тренутку прихватања социјалног програма до остваривања права на пензију недостајало до пет година – тзв. Опција 5, односно до две године – тзв. Опција 3.

Истакла је да су након прихватања социјалног програма, уследиле измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2014. године, којима су промењени услови за остваривање права на старосну пензију и уведена је превремена старосна пензија, а све са применом од 1. јануара 2015. године.

„Предлог закона садржи и одредбе које уређују питање статуса осигураника пољопривредника који обављају уговорене послове, с обзиром на ангажовање пољопривредника према прописима о ангажовању на сезонским и другим пословима“, рекла је министарка.

Због промене услова за стицање права на старосну пензију, тј. како више није постојала старосна пензија по основу тзв. „пуног стажа“, наведена лица нису испуњавала ни прописан услов за остваривање права на старосну пензију, па су била принуђена да се определе за превремену старосну пензију, која укључује и тзв. „пенале“, односно трајно умањење износапензије за сваки месец раније одласка у пензију пре навршених 65 година живота.

Према њеним речима, изменама се врше и прецизирања у вези са утврђивањем стажа осигурања за тзв. „фриленсере“, који су у Закону о пензијскоми инвалидском осигурању иначе још одавно препознати као осигураници самосталних делатности. „И овим осигураницима се стаж осигурања рачуна на исти начин као за све осигуранике који остварују уговорену накнаду“, објаснила је Кисић Тепавчевић.

Предлогом закона је прописано и да се породична пензија иза смрти осигураника не одређује од превремене старосне пензије, већ од старосне или инвалидске пензије која би осигуранику припадала у часу смрти, чиме се корисници породичне пензије по основу умрлог корисника превремене старосне пензије, доводе у повољнији положај. Напомиње да предложено решење садржи и одредбу која прописује утврђивање разлике до најнижег износа пензије за кориснике пензије којима је износ пензије нижи од најнижег износа пензије, а којису остварили инострану пензију.

Министарка је најавила да ће се реформасистема пензијског и инвалидског осигурања наставити у будућем периоду.