Исплаћена последња рата кредита за изградњу водосистема „Барје“

У Јабланичком округу 3 особе позитивне на ковид
01.06.2021.
Модерна фискултурна сала и информатички кабинет у ОШ „Јосиф Костић“
01.06.2021.
У Јабланичком округу 3 особе позитивне на ковид
01.06.2021.
Модерна фискултурна сала и информатички кабинет у ОШ „Јосиф Костић“
01.06.2021.

Кредит за потребе финансирања Инвестиционог програма завршетка изградња водосистема „Барје“ у износу од 4 милиона евра узет је на коришћење 31. 7. 2006. године са роком отплате до 1. 6. 2021. године. Данашњом исплатом последње рате, у износу од 3,8 милиона динара у целости су измирене обавезе по основу овог кредита.

Подсетимо, акумулација „Барје“ на реци Ветерници, пројектована са приоритетном функцијом водоснабдевања становништва водом, напуњена је 1994. године и представља једино извориште које се користи за водоснабдевање око 90 000 становника на територији града Лесковца. Његова изградња обезбедила је здраву, хигијнски исправну воду многим будућим генерацијама.