Стојиљковић: „Отпадне воде града Лесковца више се не изливају у Ветерницу“

Школа за текстил и дизајн организује хуманитарну продајну изложбу сутра у ЛКЦ-у
19.05.2021.
Од 173 резултата 15 је са позитивним налазом
20.05.2021.
Школа за текстил и дизајн организује хуманитарну продајну изложбу сутра у ЛКЦ-у
19.05.2021.
Од 173 резултата 15 је са позитивним налазом
20.05.2021.

Данас је у сали Скупштине града Лесковца представљен пројекат „Управљање отпадним водама града Лесковца“ за који је издвојена сума у износу од 23 милиона евра.

Овај пројекат се састоји из 3 компоненте:

1. Централно постројење за пречишћавање отпадних вода града Лесковца, објекти линије воде (прва фаза) и објекти линије муља (друга фаза) за 86 000 еквивалентних становника;
2. Градски канализациони колектор;
3. Проширење канализационе мреже за 20 000 еквивалентних становника, за 16 насељених места која гравитирају граду Лесковцу, ОРИО пројекат.

„Пројекат Изградње главног канализационог колектора у целости је успешно завршен у року који је одредила Влада Републике Срибије - крај 2020. године. Колектор је од 11. децембра прошле године стављен у пробни рад и још увек је у функцији. Отпадне воде града Лесковца се не изливају више у Ветерницу, већ се одводе до постројења за пречишћавање отпадних вода у Богојевцу, а потом иду у Јужну Мораву“, рекао је Будимир Стојиљковић, руководилац пројекта за изградсу центраног градског колектора.

Циљ изградње Постројења отпадних вода јесте да се укину септичке јаме, које се налазе у многим насељеним местима.

„Познато је да канализациону мрежу има уже градско језгро, уколико је изградимо у селима и приградским насељима решићемо велике проблеме“, рекла је Маја Милошевић Милојић директор јединице за имплементацију пројекта.

„Отпадна вода из индустрије до сада је ишла директно у реку Ветерницу, а највећи еколошки проблем су имали становници села Богојевце. На овај начин ми ћемо ту воду процесом технологије довести до тога да добијемо око 90% пречишћене воде, што морате признати да је велики напредак по питању екологије“, закључила је директорка јединице за имплементацију пројекта.

Милошевић Милојић је истакла да се овим подухватом добија бољи живот за наше суграђане, чистија животна средина и иде у корак са европским градовима, који оваква постројења имају око тридесет година.