Друга аконтација пореза на имовину доспева за плаћање 17. маја

Исплаћена помоћ корисницима ЦЗСР и средства за финансирање активности политичких партија
11.05.2021.
Јабланички округ: од 346 тестираних 28 је са позитивним налазом
11.05.2021.
Исплаћена помоћ корисницима ЦЗСР и средства за финансирање активности политичких партија
11.05.2021.
Јабланички округ: од 346 тестираних 28 је са позитивним налазом
11.05.2021.

Градска управа града Лесковца, тачније Одељење за финансије, Одсек локалне пореске администрације, обавештава обвезнике плаћања јавних прихода да друга аконтација пореза наимовину доспева за плаћање 17. маја 2021. године.

„Обавештавају се порески обвезници да све информације о стању пореске обавезе и инструкцијама за плаћање могу добити позивом на број телефона 016/212419 као и на шалтерима локалнепорескеадминистрације у у Услужном центру града Лесковца“, речено је из Локалне пореске администрације.