Исплаћена помоћ корисницима ЦЗСР и средства за финансирање активности политичких партија

ЦСУ: Отворена манифестација „Мај месец математике“
11.05.2021.
Друга аконтација пореза на имовину доспева за плаћање 17. маја
11.05.2021.
ЦСУ: Отворена манифестација „Мај месец математике“
11.05.2021.
Друга аконтација пореза на имовину доспева за плаћање 17. маја
11.05.2021.

Данас је из буџета града Лесковца исплаћена сума од 915 498 динара која је намењенакорисницима Центра за социјални рад на основу Одлуке о социјалној заштити грађана на територији града Лесковца. У питању је редовно издвајање из градске касе које се измирује у прописаном временском року сваког месеца.

На основу Законао финансирању политичких активности, политичким партијама на територији града Лесковца је данас, такође, исплаћен новац који се сваког месеца исплачује за покривање трошкова рада истих.