Позив заинтересованим привредним субјектима за сарадњу са удружењем „Покрет за децу“

Обилазак вакцинационог пункта у Белановцу
28.04.2021.
У Јабланичком округу 59 резултата је са позитивним налазом
28.04.2021.
Обилазак вакцинационог пункта у Белановцу
28.04.2021.
У Јабланичком округу 59 резултата је са позитивним налазом
28.04.2021.

Одлука о приступању Удружења „Покрет за децу три плус“ донета је у циљу обезбеђивања посебног вида подршке породицама са троје и више деце са територије града Лесковца, обезбеђивањем финансијске олакшице при куповини робе и пружању услуга, чиме се остварује побољшање услова за задовољење потреба и унапређује материјални положај наведених породица, а све у складу са законом који урешује финансијску подршку породицама са децом.

Удружење „Покрет за децу три плус“ предложио је локалним самоуправама чланство како би заједно доносили мере погодности и тиме побољшали материјални статус и одали поштовање према породицама које већ имају троје и више деце. До сада је већ 18 локалних самоуправа подржало пројекат, а град Лесковац је као одговрна локална самоуправа препознао његов значај. Реализацијом пројекта остварује се право наПоносну картицу у сарадњи локалне самоуправе (која доставља имена мајки са троје и више деце, од којих је бар једно дете малолетно) и Удружење (који је потписник уговора са правним
субјектима о попусту). Поделу картице врши локална самоуправа. Коришћењем картице родитељи остварују попусте приликом плаћања у малопродајним објектима компанија, малих предузећа и предузетника који учествују у наведеном пројекту.

Привредни субјекат потписује Уговор о пословној сарадњи са Удружењем „Покрет за децу три плус“ са седиштем у Чачку, који регулише међусобне односе, права и обавезе пословне сарадње уговорених страна, које се остварују са циљем помоћи породицама на територији града Лесковца са троје и више деце. На основу постигнутог договора, сваки привредни субјекат ће омогућити лицу који се легитимише и презентује Поносну картицу „Цена минус за 3+“ да оствари одређени попуст приликомплаћања робе или услуга код привредног субјекта које он дефинише Уговором.

Овим путем позивају се сви заинтересовани привредни субјекти који желе да се заједно са локалном самоуправом укључе у борбу која се симболично зове „Да нас има“, да се обрате Одељењу за друштвене делатности и локални развој, Трг револуције 45 (зграда Осмоспратнице), тел: 016/213984, како би се договорили око учешћа у пројекту и свих погодности које желе да пруже наведеним породицама.