Пролећна садња и уређење јавних зелених површина

Код 17 пензионера потврђена корона
24.04.2021.
У Јабланичком округу 55 резултата је са позитивним налазом
25.04.2021.
Код 17 пензионера потврђена корона
24.04.2021.
У Јабланичком округу 55 резултата је са позитивним налазом
25.04.2021.

„Ништа жив човек не може изгубити што му једно пролеће не би могло повратити, нити човек може бити трајно несрећан док бог даје да се душа лечи заборавом и земља обнавља пролећем“, речи су нашег књижевника Иве Андрића.

„У оквиру проћених активности на уређењу јавних зелених површина кренуло се са садњом лишћарских и четинарских стабала као и декоративног шибља. Град Лесковац издвојио је 2,5 милиона динара за оплемењивање јавних зелених површина. Садња се одвија у 2 фазе – пролећну у вредности од око 800 хиљада динара и јесењу у износу од 1,7 милиона динара“, рекла је Анђела Крстић, члан Кабинета градоначелника Лесковца.

Зна се да дрвеће поред своје оновне еколошке функције, односно обнављања кисеоника у атмосфери, има и хигјенску, психолошку и естетску функцију. Било да се ради о стаблима у уличним дрворедима или у градским шумама, свакако је подједнако значајно.

Уговор о набавци дендроматеријала за ову годину склопљен је са расадником „Жића“ из Великог Шиљаговца.

„Сваког пролећа дрвеће боји улице начег града и доприноси лепшој и здравијој средини. Радничко насеље, Булевар Николе Пашића, кеј, Булевар ослобођења, улица Косте Стаменковића, улица Јужноморавских бригада, улица Веселина Маслеше и место на коме се данас налазимо – парк у улици Краља Петра Првог, оплеменићемо овом садњом“, саопштила је Анђела Крстић.

За садњу цветног материјала локална самоуправа издваја све више средстава, тако је за ову годину предвиђено још 2,5 милиона динара за ове намене, што укупно износи са поменутим дендро материјалом 5 милиона динара.