Исплаћена једнократна помоћ породиљама

Код 14 пензионера потрврђена корона
20.04.2021.
Конкурс за „Мајски ликовни салон“
21.04.2021.
Код 14 пензионера потрврђена корона
20.04.2021.
Конкурс за „Мајски ликовни салон“
21.04.2021.

Из буџета града Лесковца, у оквиру Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Лесковца, данас су 82 породиље добиле једнократну помоћ. Незапосленим породиљама исплаћено је 20 хиљада динара, а 10 хиљада запосленим.

Укупно је исплаћена сума у износу од 1 070 000 динара.