Исплаћена прва рата за пројекте из области социјалне заштите

Смањује се број инфицираних коронавирусом у Јабланичком округу
15.04.2021.
„Србијагас“ реализује пројекат гасификације у Лесковцу
16.04.2021.
Смањује се број инфицираних коронавирусом у Јабланичком округу
15.04.2021.
„Србијагас“ реализује пројекат гасификације у Лесковцу
16.04.2021.

Локална самоуправа града Лесковца предано ради на побољшавању економских, социјалних и културних права осетљивих категорија становништва са акцентом на поштовање достојанства и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота.

Од укупно 214,3 милиона динара колико је ове године у буџету града Лесковца испланирано за област социјалне заштите, 31 милион динара је резервисан за финансирање и суфинансирање 43 пројекта из ове области. Половина планиране суме, 15,5 милиона динара, уплаћено је данас на рачуне 27 удружења која су ове пројекте припремала.