Како попунити Европски извештај?

И даље велики број заражених у Јабланичком округу
21.03.2021.
Међународни дан шума
21.03.2021.
И даље велики број заражених у Јабланичком округу
21.03.2021.
Међународни дан шума
21.03.2021.
Европски извештај је усаглашена изјава и попуњава се кад дође до саобраћајне незгоде, али само у случају кад нема повређених лица. Оригинални део увек иде оштећеном, а копија оном ко је оштетио. Европски извештај је у целој Европи исти, само је језиком прилагођен држави. Казна за непоседовање Европског извештаја је 50.000 динара. Дакле, уз Полису морате имати и овај документ. Кућа где осигуравате Ваше возило дужна је да Вам да овај лист.

Европски извештај састоји се из 2 примерка. Први део који се попуњава намењен је oштећеном лицу.

У горњем делу налазе се подаци о незгоди:

• Датум незгоде, време незгоде, место, држава и улица.

Следећа поља односе се на власника возила – подаци из Полисе.

• Презиме, име, адреса, поштански број, држава, телефон/мејл.

Затим следе подаци о возилу.

• Марка/тип, регистрациони број и држава у којој је возило регистровано. Уколико возило поседије приколицу треба то убележити.

Празнина испод резервисана је за податке о осигуравајућој кући (гледају се подаци из Полисе)

• Назив, број уговора, број зеленог картона, период важења зеленог картона или Полисе, филијала, назив, адреса, држава, телефон/мејл.

• Да ли је материјална штета на возилу осигурана уговором? Овде је потребно облежити поље „да“ или поље „не“.

Наредна поља која треба попунити односи се на власника возачке дозволе.

1. Презиме, име, дан/месец/година рођења, адреса, држава, телефон/мејл, број возачке дозволе, категорија (А, Б, Ц...) период важења возачке дозволе.

На десној страни постоје подаци за возило Б.

• Презиме, име,адреса, поштански број, држава, телефон/мејл.

• Марка возила, регистрационе ознаке, земља у којој је возило регистровано. Уколико постоји приколица, обавезно је попунити и ту празнину.

Наредно поље везано је за осигуравајућу кућу.

• Назив, број уговора, број зеленог картона, период важења полисе осигурања или зеленог картона, филијала, назив, адреса, држава, телефон/мејл.

Затим следе подаци о возачу – возачка дозвола.

• Презиме, име, датум рођења, адреса, држава, мејл, број возачке дозволе, категорија, период важења возачке дозволе.

Средина папира је у вези са околностима које су довеле до незгоде - потребно је да оба лица попуне одговарајућа поља. Испод тога је скица, где се цртају возила и приказује се како је дошло до судара.

Након потписивања, које се не сме заборавити, битно је да се лица договоре да ли ће заједно отићу у осигуравајућу кућу или ће ангажовати адвоката. Ако се одлуче за адвоката, он ће преузети извештај и написаће захтев осигуравајућој кући. За то време возило иде у сервис где ће се вршити процена штете. Ако су у тренутку незгоде били присутни сведоци, потребно је да испричају ток догађаја и тиме потврде да удес није намештен.

Уколико се подаци о саобраћајној незгоди подударају и документација је важећа, врло брзо ће предемет бити обрађен. Битно је напоменути да се у овој ситуацији треба понашати савесно, одговорно и разумно.

Возите пажљиво и брините о себи и другим учесницима у саобраћају.