Услови за бесплатан јавни превоз

Потписана два споразума за решавање дугогодишњег проблема у вези са Медицинском школом
02.07.2024.
Град Лесковац исплатио 2.2 милиона динара породиљама
04.07.2024.
Потписана два споразума за решавање дугогодишњег проблема у вези са Медицинском школом
02.07.2024.
Град Лесковац исплатио 2.2 милиона динара породиљама
04.07.2024.
У наставку обавештење налази се документација потребна за остваривање права на бесплатни превоз на територији града Лесковца.
 1. Особе са инвалидитетом и посебним потребама  и њихове пратиоце на територији града Лесковца (доставити уверење или решење издато од стране Центра за социјални рад)
 2. Упошљенике средњих и основних школа на територији града Лесковца (списак од стране школе)
 3. Деца до средњошколског узраста (ученици основних школа) на територији града Лесковца (списак издат од стране школе)
 4. Пензионери са примањем до 35.000 динара на територији града Лесковца                                   (пензиони чек)
 5. Социјално угрожене категорије према списку надлежног органа на територији града Лесковца (доставити уверење или решење издато од  стране Центра за социјални рад)
 6. Труднице на територији града Лесковца ( извештај или потврда о трудноћи, копија личне карте)
 7. Студенти са просеком преко 9 са местом пребивалишта на територији града Лесковца       (потврда са просеком коју издаје факултет и очитана лична карта)
 8. Ученици средњих школа са просеком 5.00 на крају сваке завршене године са местом пребивалишта територији града Лесковца (сведочанство)
 9. Родитељи са три или више детета (старост деце до 18 године) чије је место пребивалишта на територији града Лесковца (извод из матичне књиге рођених за свако дете)
 10. Деца без родитеља и деца у хранитељским породицама ( уврење или решење које је издао Центар за социјални рад)
 11. Ратни ветерани на територији града Лесковца (на основу решења о статусу бораца)
 12. Добровољни даваоци крви преко 50 пута на територији града Лесковца ( потврда о броју давања крви издата од стране Црвеног крста)
 13. Деца млађа од 18 година којима је један од родитеља преминуо (извод из матичне књиге умрлих родитеља и извод из матичне књиге рођених детета)
Уз наведену документацију обавезно доставити фотографију и уверење о месту пребивалишта.
Све потребне информације можете добити:
Булевар Ослобођења 147 (Елу центар)-представништво Френки 016/260-013
Дурмиторска ББ Бобиште-представништво Југотранс 016/297-70-11
Немањина 33-представништво Канис 016/242-200