Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва ове године у Нишу

Град Лесковац наставио да плаћа редовне трошкове, СРЦ Дубочица исплатио 1.949.712,00 динара
03.06.2024.
Још једно игралиште за децу
04.06.2024.
Град Лесковац наставио да плаћа редовне трошкове, СРЦ Дубочица исплатио 1.949.712,00 динара
03.06.2024.
Још једно игралиште за децу
04.06.2024.
Овогодишњи скуп и скупштина Српског археолошког друштва одржани су у
Нишу, на Универзитету у Нишу, у згради Бановине, у периоду од
29-31.05.2024. године. Домаћин скупа је био Завод за заштиту споменика
културе Ниш.

На овом скупу, археолошки одсек Народног музеја у Лесковцу, у саставу:
Јулијана Пешић, музејски саветник, археолог, Владимир Стевановић, виши
кустос, археолог и Владимир Стојановић, виши кустос, археолог;
представили су свој реферат, са темом "Рекогносцирање археолошких
локалитета на територији општине Црна Трава".
Реферат је пред аудиторијумом изложио виши кустос, археолог, Владимир
Стевановић.

Српско археолошко друштво је основано 1883. године и представља једно од
најстаријих струковних удружења у Србији. Годишњи скуп и Скупштина
Српског археолошког друштва организује се једном годишње, увек у другом
граду у Србији, а домаћини су заводи и музеји, установе које се баве
археологијом. Српско археолошко друштво представља једино струковно и
репрезентативно удружење археолога.