Подељени пакети интерно расељеним лицима са Косова и Метохије

Радови на изградњи водоводне мреже од Паликуће до Великог Трњана
29.04.2024.
Бесплатна посета Царичином граду за Празник рада
30.04.2024.
Радови на изградњи водоводне мреже од Паликуће до Великог Трњана
29.04.2024.
Бесплатна посета Царичином граду за Празник рада
30.04.2024.
На територији града Лесковца борави око 5000 интерно расељених лица са Косова и Метохије и стотинак избеглица са територија биших југословенских република. Неке породице су се успешно интегрисале у локалну средину, али постоји и одређени број социјално угрожених породица, којима је потребна наша помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације.
У ту сврху Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије обезбедио је новчана средства у укупном износу од 600.000,00 динара за набавку пакета хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, а Град Лесковац у сарадњи са локалним Повереништвом преко својих стручних служби реализује овај програм.
Данас је у просторијама месне заједнице Хисар уручено 60 пакета хране за 60 порордица интерно расељених лица са Косова и Метохије, која имају боравиште на територији града Лесковца.
Јелена Стаменковић, помоћник градоначелника Лесковца, је у име градоначелника Цветановића поздравила присутне и истакла да ће Град Лесковац у сарадњи са надлежним организацијама и институцијама наставити са спровођењем овакве врсте помоћи и подршке.
Дешавању су присуствовали и: Маја Гавриловић, представница Комесаријата за избеглице и миграције РС, Жаклина Цвековић из Повереништва за избеглице и миграције града Лесковца и Марко Маринковић из Одељења за друштвене делатности и локални развој.