Резултати рада ПУ Лесковац (јануар-март 2024.)

У недељу превентивни прегледи без заказивања
18.04.2024.
Ступница сутра без струје
18.04.2024.
У недељу превентивни прегледи без заказивања
18.04.2024.
Ступница сутра без струје
18.04.2024.
На подручју Полицијске управе Лесковац у периоду јануар-март 2024. године, остварено је повољно стање јавне безбедности које  карактерише смањење  броја регистрованих кривичних дела у односу на посматрани период 2023. године.
 Тако је у првом тромесечју 2024. године регистровано укупно 334 кривичних дела, док су у истом периоду 2023. години регистрована 354 кривична дела, или за 20 кривичних дела мање, односно 5,65 % мање.
Проценат расветљавања кривичних дела са непознатим извршиоцем је незнатно већи у односу на 2023. годину и износи 71,81 % (70,71%).
Сузбијање криминала
У посматраном периоду регистрован је мањи број кривичних дела у области опш­тег криминала у односу на исти период претходне године 286 (321), или мање за  35 кривичних дела односно 10,90 % мање.
На територији полицијске управе Лесковац у периоду јануар - март 2024. године није било нових појавних облика у извршењу кривичних дела у свим областима криминала.
У овом периоду  није било регистрованих кривичних дела убиство 0 (0), као ни кривичног дела тешко убиство, док су регистрована 3 кривична дела  убиство у покушају 3 (0).
Из области општег криминалитета пријављено је 271 (248) учинилаца кривичних дела, док је према 11 (10) лица примењена мере задржавања и према 10 (19) лица примењена мера полицијског хапшења.
У структури кривичних дела из општег криминалитета доминирају имовински деликти где је најзаступљеније кривично дело крађе  73 (104) и тешке крађе 36 (37).
      У погледу извршења кривичних дела у свим областима криминала, извршиоци кривичних дела приликом извршења користили су уобичајени модус и начин извршења у зависности од врсте кривичног дела која су учинили, тако да нема новина у начину и средствима извршења.
     Преовлађујући објекти напада у извршењу кривичног дела тешке крађе су продавнице мешовите робе, као и породичне куће и пратећи објекти домаћинстава како на сеоском подручју тако и у самом граду. Неретко објекат напада су и путничка моторна возила из којих се најчешће противправно присвајају акумулатори и пратећа опрема из возила.
 
Сузбијање кријумчарења и трговине дрогом
У периоду јануар-март 2024. године укупно је поднето 49 (40) кривичних пријава, односно 9 кривичних пријава више за кривичних дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога чл. 246 и чл. 246 а КЗ у односу на прошлу годину, док из чл. 247 КЗ ове као и прошле године није било поднетих кривичних пријава. Укупно су реализоване 75 заплене опојних дрога у укупној количини од 3695.74 грама марихуане, 28.95 грама амфетамина, 12.8 грама кокаина, хероин 0.43 грама, МДМА 118.21 грама и још  разних врста таблета које се налазе на листи психоактивних супстанци.
Привредни криминал
У области привредног криминалитета у периоду јануар - март 2024. године откривено је 28 (18) кривичних дела, што је већи број у односу на претходну годину. У структури кривичних дела привредног криминалитета највеће учешће има кривично дело недозвољен промет акцизних производа 9 (0) неовлашћено организовање игара на срећу 6 (5), навођење на оверавање неистинитог садржаја 3 (3)  и неовлашћено бављење одређеном делатношћу 6(2) затим и остала кривична дела.
Из области привредног криминалитета пријављена су 27 (18) учинилаца кривичних дела, није било полицијског хапшења 0 (3), задржано 1(1)  лица.   
У области сузбијања акцизних производа, у периоду јануар - март 2024. године укупно су  реализоване 14 заплене у којима је пронађено и одузето 195,5 бокса цигарета, у вредности 391100 динара и 340.95  килограма резаног дувана, чија се вредност процењује на око 613710 динара. У вези са тим поднетe су 10 кривичне пријаве против 12 лица из чл. 176 ЗППА, задржано једно лице.
Јавни ред и мир
У извештајном периоду дошло је до смањења  броја прекршаја из области јавног реда и мира у односу на претходну годину, стање јавне безбедности се може оценити као повољно.
Сва јавна окупљања благовремено су обезбеђивана, тако да није било случајева нарушавања јавног реда и мира у већем обиму. Посебан акценат  у раду полиције дат је на појачаној контроли угоститељских објеката и појачаној безбедности на подручју и у близини школа.
У периоду  јануар - март 2024. године, регистровано је 116 (124) прекршаја по ЈРМ-у, у односу на исти период 2023. године мањи је број прекршаја за 6,45 %. Од укупног броја учинилаца прекршаја 116 (148) учинилаца, је извршило прекршај у којим је учествовало једно лице 74(75) лица учинило је прекршаје у којима је учествовало од 2 до 5 лица 42 (67), а прекршаји у којим је било више од 5 лица регистровано је 0 (5) прекршаја. Највећи број прекршаја извршен је на улици-тргу  39 (31),  у угоститељским објектима 9 (12), кући-стану 5 (13), и тзв. остала места 37 (44)  прекршаја. Радним данима извршен је  највећи број прекршаја 57 (62) и то  у временском интервалу 22-06 часова 35 (33) прекршаја.
 
Безбедност саобраћаја
На подручју ОСП ПУ у Лесковцу, у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, догодило се 107 саобраћајних незгода и то: 61 са повређеним лицима и 46 само са материјалном штетом. У саобраћајним незгодама са повређеним лицима, укупан број повређених лица је 93, погинулих лица нема, 21 лица је задобило тешке, а 72 лица лаке телесне повреде.
            Анализирајући стање безбедности саобраћаја у извештајном периоду (2024), у односу на исти период претходне године (2023), може се констатовати да је у извештајном периоду 2024. године, дошло до повећања укупног броја - СН 107 (93), за 14 или 15 % више у односу на исти период предходне године. Код саобраћајних незгода са повређеним лицима стање је  неповољније, јер се у извештајном периоду текуће године догодила 61 СН док је у истом периоду претходне године 54 СН што је више за 7 или 13 %. Код броја саобраћајних незгода са материјалном штетом стање је такође неповољније, јер је у извештајном периду евидентирано 46 СН са материјалном штетом  или за 7 више у односу на предходни период 2023.године када је било 39 СН или за 18 % више.

 

Саобраћајна незгода која је довела до узнемирења јавности у већем обиму:
Дaнa 23.03.2024. гoдинe нa државном путу у висини места Манојловце у смеру ка Врању дoгoдилa сe сaoбрaћajнa нeзгoдa "слетање возила са пута" у кojoj je учeствoвaлo кoмби вoзилo.У возилу се у тренутку незгоде налазило укупно 9 лица и сва су повређена. Тешке телесне повреде задобило је укупно 5 лица, и док је лаке телесне повреде задобило 4 лица.У овој саобраћајној незгоди настала је материјална штета која је процењена на 500.000 динара. О догађају обавештен дежурни ОЈТ у Лесковцу који се изјаснио да се у радњама возача стичу елементи кривичног дела Тешка дела против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. КЗ.
У погледу утицајних фактора саобраћајних незгода на подручју ПУ ОСП Лесковац, у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, истичемо као најчешће неприлагођену брзину условима саобраћаја и стању пута у 47 случајева, неуступање првенства пролаза у 15 случаја, затим психофизичко стање возача јавља као узрок у 12 случаја, неправилно или непрописно претицање и обилажење у 5 случајева и остали фактори  20.
На подручју које покрива ПУ у Лесковцу у извештајном периоду откривено је и санкционисано укупно 7302 прекршаја наспрам 5825 прекршаја колико је откривено у истом периоду 2023. године. Полицијска управа у Лесковцу и у наредном периоду интензивираће  ће рад на откривању прекршаја и спроводиће како редовне тако и по
 
КЗБ
      На подручју КЗБ у периоду Јануар - Март 2024. године, није било регистрованих прекршаја из области јавног реда мира и није било регистрованих кривичних дела.
У току месеца марта настављено је са реализацијом пројекта "Заједно и безбедно кроз детињство", и, одржане су радионице у основним школама на све три теме у складу са планом. У 57 основних школа  одржано је укупно 198 радионица од стране 50 полицјских службеника, којима су присуствовали 252 наставна особља и 3594 ученика. Такође, одржане су презентације за децу школског узраста на тему "Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола" у складу са планом за месец март и то укупно 93 презентације у 21 основној школи које је одржало 14 криминалистичких полицајаца, а присуствовало је укупно 71 наствано особље и 1306 ученика VI и VIII разреда.
         У складу са расположивим људством појачан је рад униформисане полиције на терену, у позорничкој и патролној делатности, као и припадника ОКП у ноћним часовима.
        Појачано је присуство на терену комбинованог састава саобраћајне полиције и полиције опште надлежности, ради побољшања стања безбедности саобраћаја на целом подручју ПУ.
       Из домена рада одсека за управне послове сви послови вршени су редовно и без икаквих  проблема.
       Сви остали полицијски послови на подручју ПУ извршавани су без већих проблема.
        Полицијска управа у Лесковцу наставиће и у наредном периоду са спровођењем свих мера и радњи на очувању безбедности свих грађана на нашем подручју.