Исплаћено 5.357.537 на име једнократне помоћи породиљама и удружењима из области социјалне заштите

Град Лесковац на рачун болнице пребацио 134.778.000 динара
11.03.2024.
Гради се нови потпорни зид у Делиградској улици
12.03.2024.
Град Лесковац на рачун болнице пребацио 134.778.000 динара
11.03.2024.
Гради се нови потпорни зид у Делиградској улици
12.03.2024.
Данас је из буџета града Лесковца на рачуне 76 породиља, на име једнократне помоћи, уплаћено укупно 2.080.000 динара. Подсетимо од почетка 2024. године појединачна издвајања за једнократну помоћ породиљама повећана су на 20 хиљада динара за запослене породиље и 40 хиљада динара за незапослене.
Удружењу дистрофичара и удружењу Партнерски за образовање, за услуге личног пратиоца, исплаћено је укупно 2.902.704 динара.
Стање у буџету града Лесковца на данашњи дан износи 448 милиона динара.