Конкурс за најлепшу песму на дијалекту

Подељен јануарски број СНС Информатора
27.02.2024.
Украли каблове у вредности око 2.800.000 динара
28.02.2024.
Подељен јануарски број СНС Информатора
27.02.2024.
Украли каблове у вредности око 2.800.000 динара
28.02.2024.
Лесковачки културни центар вас позива да учествујете на Конкурсу за најлепшу песму написану на дијалекту (народном говору). Право учешћа имају сви аутори којима је српски матерњи језик.
Селектор Конкурса ће изабрати 10 песника који су послали најквалитетније радове и ти аутори ће учествоватинаманифестацији ,,У ритму дијалекта” која ће се одржати 18. маја2024. године у Лесковачком културном центру. 
На овој манифестацијиаутори ће казивати своје стихове, а жири ће изабрати најлепшу дијалекатску песму овогодишњег програма, чији аутор ће бити награђен новчаном наградом од 10.000 динара. Такође, на овој манифестацији биће додељена и награда публике, као и посебна награда за допринос овогодишњој манифестацији (ове награде нису новчане).
 
УСЛОВИ КОНКУРСА:
 • Аутори треба да пошаљу једну песму којаје писана народним језиком, тј. било којим дијалектом српског језика. Песму требапослати у прогрaму Microsoft Wоrd, фонтом Times New Roman, величина фонта 12, ћириличним писмом. Текст не треба бити дужи од једне странице А4 формата.
 • Поред текстуалне верзије коју треба послати у прогрaму Microsoft Wоrd, неопходно је послати и аудио или видео запис на коме се чује/види како аутор казује песму коју шаље на Конкурс.
 • У мејлу доставити и следеће податке:
 • Име и презиме аутора;
 • Број телефона;
 • Место становања;
 • Назив дијалекта на коме је писана поезија и назив места у коме се тако говори;
 • Уколико у тексту песме има дијалектизама (речи које су карактеристичне само за ту говорну зону), испод песме написати значење тих речи.
 • Песме које су већ објављиване не могу се слати на овај Конкурс.
 
 
Пријаве које не садрже све тражене податке и не испуњавају услове конкурса неће бити разматране.
 
 • Радове слати на мејл uritmudijalekta@lkc.org.rs са назнаком За конкурс.
 • Слањем радова на Конкурс учесник гарантује да су послате песме његово ауторско дело и даје право Лесковачком културном центру да послате текстове користи у сврху промоције манифестације (објављивање у електронским и штампаним медијима, као и објављивање у зборнику дијалекатске поезије и сл.).
 
Конкурс је отворен од 28. фебруара до 10. априла 2024. године.
 
Додатне информације у вези с конкурсом можете добити на мејлу uritmudijalekta@lkc.org.rs