Одоговор групи грађана За Лесковац заједно

Градоначелник Лесковца добио плакету за подршку и помоћ Копненој војсци Војске Србије
21.02.2024.
Гусларско вече у ЛКЦ-у
21.02.2024.
Градоначелник Лесковца добио плакету за подршку и помоћ Копненој војсци Војске Србије
21.02.2024.
Гусларско вече у ЛКЦ-у
21.02.2024.
Небојша Цакић, бивши народни посланик није никаква жртва свог политичког деловања. Напротив, именованом није никада ускраћено ниједно право у вези са радом, а нарочито  да обавља изабране функције одборника или народног посланика,  укључујући многобројне изласке са радног места у радно време.
Истине ради, Небојша Цакић је, због потребе организације посла у Филијали РФЗО-а у Лесковцу, дана 28.11.2022.године премештен на упражњено  радно место шефа испоставе Бојник. У овој испостави, која је четврта по величини, на подручју Јабланичког округа, распоређен је само један запослени са средњим степеном стручне спреме, а имајући у виду да се у испостави обављају сложени стручно оперативни послови ради обезбеђивања законитог и потпуног оствараивања права из здравственог осигурања, било је неопходно извршити попуну упражњеног радног места шефа испоставе Бојник.
Са даном 07. децембром 2022.године, а  до истека мандата народног посланика, Небојши Цакићу је одобрено право на мировање радног односа, по његовом захтеву.
Дана 20.фебруара 2024. године господин Цакић се, након истека мандата, вратио на посао на своје радно место шефа испоставе Бојник, на које је премештен, пре више од годину дана.
Дакле, према информацијама којима располажемо потпуно су неосновани наводи које је изнео Цакић, а нарочито да му је угрожено било какво право у вези са радом код свог послодавца.