Пу Лесковац – Резултати рада јануар-децембар 2023.

Све средње школе на територији града Лесковца добиле столове за стони тенис
26.01.2024.
Подршка женама које су доживеле акушерско насиље
29.01.2024.
Све средње школе на територији града Лесковца добиле столове за стони тенис
26.01.2024.
Подршка женама које су доживеле акушерско насиље
29.01.2024.
На подручју Полицијске управе Лесковац у периоду јануар-децембар2023. године, остварено је повољно стање јавне безбедности.
Сузбијања криминала
          У области сузбијања криминала испољене су позитивне тенденције. Извештајни период карактерише незнатно повећање укупног броја кривичних дела за 21 дело 1311 (1290) кривичних дела. Што се тиче  општег криминала , број кривичних дела је смањен за 0, 58 % односно за 8 дела док је у 2023. години повећан број откривених кривичних дела из области привредног криминала 73 (63), еколошког криминала 45 (39) и кривичних дела високотехнолошког криминала 21 (8)
          Проценат расветљавања укупног броја кривичних дела са непознатим извршиоцем је већи у односу на 2022. годину и износи 72,13% (71,99%). Проценат расветљавања кривичних дела општег криминала је такође већи у односу на 2022. годину и износи 71,92% (71,58%).
          Број извршиоца ухваћених на делу већи је за 61 извршиоца у односу на  2022. годину и износи 109 (48).
          Полицијски службеници Полицијске управе Лесковацприменили су меру полицијског хапшења према 75 (27) лица, док је мера задржавањa примењена према 67 (22) лица.
У извештајномпериоду бројкривичнихделапротивживота и тела55 (59)је мањи за 4 кривична дела или 6,78%. У току 2023 године није било кривичног дела убиство, док су регистрована  2 кривична дела  убиство у покушају.Једно кривично дело тешко убиство припада групи породичних убистава.
 Насиље у породици
Бројкривичнихделанасиље у породиције мањи за 9 кривичних дела или 16,07%.
 
Сузбијање кријумчарења и трговине дрогом
У току 2023. године реализовано је 216 запленаопојнихдрога, што представља повећање за 10 заплена или 4,85%. Структуру заплењене опојне дроге чине: опојна дрога канабис 9967,55грамахероин 750,83 грама, кокаин 119,22 грама, амфетамин 186,81 грама, МДМА 0,41 грама иостале опојне дроге 148,28 грама (360,3 грама).
Поднето је 167 кривичних пријава односно 56,07% више у односу на извештајну 2022. годину и то против 152 извршиоца од чега су 12 малолетници.
Број извршиоца ухваћених на делу 98 је већи за 60 у односу на 2022. годину.
 
Структуру дела чине: 7 кривичних дела Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, и 160 кривичних дела Неовлашћено држање опојних дрога и такође у извештајном периоду пронађен је један већи засад марихуане, једна импровизована сушара као и лабораторија у Лебану.
 
Илегално поседовање ватреног оружја
У 2023. години откривен је знатан број кривичних дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Том приликом одузет је: једанручни ракетни бацач, више пиштоља, аутоматска пушка, три ручне бомбе, као и више стотина пиштољских и пушчаних метака различитог калибра и задржано 11 лица.
 
Привредни криминал
Што се тиче привредног криминала у извештајној годиниповећан је број откривених кривичних дела. Надлежнимтужилаштвимаподнето је67кривичнихпријава, против66извршиоца због откривених 73 кривичних дела из ове областикриминала.
 Високотехнолошки криминал   
НаподручјуПолицијскеуправеЛесковац у 2023. години повећан је број откривених кривичних дела и регистровано је 21 кривично дело из области високотехнолошког криминала, што представља повећање од 13 кривичних дела или 162,50%.
Еколошки криминал
          Такође, повећан је и бројоткривених кривичнихделаеколошкогкриминала у односунапретходну2022. годинујевећи за 6 кривичних дела 45 или 15,38%.Структуру дела чине: два кривична дела Непредузимање мера заштите животне средине, 9 кривичних дела Уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја, 4 кривична дела Убијање и злостављање животиња,  27 кривичних дела Шумска краша 2 кривична дела Незтаконит лов и једно кривично дело Незаконит риболов
Стање ЈРМ
У области јавног реда и мира у извештајном периодуостварено је повољно стање. Дошло је до смањења броја извршених прекршаја и  нису регистровани тежи облици нарушавања јавног реда,
Број прекршаја против ЈРМ je  483 и мањи је у односу на претходну годину за 6 прекршаја или  1,23%. Структуру прекршаја чине: свађа, вика и бука на јавном месту , непристојно, дрско и безобзирно понашање, вређање, вршење насиља, претња или туча, просјачење , паљење пиротехничких производа или пуцање, вређање службеног лица у вршењу службене дужности. Прекршаји су најчешће вршени на улицама и трговима у угоститељским објектима ,на станичним местима, пијаци , спортским објектима ... Најчешће време извршења прекршаја је радним даном у временским интервалима 12-18 часова и 22-06 часова .
Крајем августа месеца почео је са радом и  градски стадион "Дубочица" у Лесковцу, тако да је у том периоду повећан број  спортских манифестација. Од отварања стадиона поред 10 утакмица домаћег тима, одиграно је и 5 међународних утакмица које су проглашене спортским приредбама високог ризика ,самим тим повећано је и ангажовање полиције око обезбеђења спортских приредби итом приликом није било безбедносно интересантних догађаја.
У току 2023/2022 године на територији ПУ Лесковац у вези са изгредима навијача пре, за време и након одржавања спортских приредби није било евидентираних кривичних дела Насилничко понашање на спортским приредбама, док је евидентирано укупно 20  прекршаја.
У 2023. годиније регистровано 1256 јавних окупљања са 349401 учесника што представља повећање за 80 јавних окупљања у односу на претходну 2022. годину или 6,8%.
       Безбедност у школама
У току летњих месеци извршена је анализа ангажовања припадника полиције у школама, одржани су састанци са представницима свих школа и извршена безбедносна процена тако да су створени повољни услови за почетак нове школске године.
На подручју школа и непосредне околине у школској 2022/2023 регистровано је мање безбедносних догађаја у односу на претходну годину 165 (176) и то: 27 (37) кривична дела, 3 (3) прекршај и 135 (136) осталих догађаја.
 
Рад полиције у извештајној години усмераван је како на спречавању вршења кривичних дела и благовременом и адекватном поступању након извршења, тако и на спречавању и сузбијању прекршаја против јавног реда и других прекршаја са елементима насиља у школама и у њиховој близини. Такође, активност је усмеравана и на уочавању свих чињеница и околности које би могле негативно утицати на безбедност ученика и уопште на укупно стање безбедности у образовним установама и у њиховом окружењу. Сарадња са свим надлежним органима који се баве безбедношћу деце у школама је на веома високом професионалном нивоу што је више пута закључено, како од стране руководилаца ових органа, тако и надлежних старешина Полицијске управе, али и даље је императив да се ова сарадња још више унапређује.
КЗБ
НаподручјуКопненезонебезбедности, остваренојеповољностањебезбедности. Регистровано је 5 кривичних дела и поднето 4 кривичне пријаве. 
Што се тиче јавног реда и мира у КЗБ-у није било извршених прекршаја, а такође нису биле регистроване ни саобраћајне незгоде.
Безбедност саобраћаја
Посматрајући укупан број саобраћајних незгода у 2023. години стање је повољније. Регистрована је укупно 451 (447) саобраћајна незгода, од чега је 273 (274) саобраћајних незгода са повређеним лицима.
Број повређених лица у посматраном периоду у односу на 2022.годину, је мањи за 9,95 %, односно у 2023. години је повређено 371 лице док је у 2022. години укупно повређено 412 лица. Анализирајући  број погинулих лица, долазимо до закључка да је стање идентично 16 (16). Најугроженија категорија учесника у саобраћајним незгодама 2023. године, су били возачи 184 и путници 119.
Остварена активност на откривању и санкционисању прекршаја у саобраћају у 2023. години 22881 (26215) је мањаза 3334 прекршаја или за 12,72%  у односу на извештајну 2022. годину.
У складу са расположивим људством појачан је рад униформисане полиције на терену, у позорничкој и патролној делатности, као и припадника ОКП у ноћним часовима.
Појачано је присуство на терену комбинованог састава саобраћајне полиције и полиције опште надлежности, ради побољшања стања безбедности саобраћаја на целом подручју ПУ.
 
На основу закључка Владе Републике Србије, у извештајном периоду настављено је са вршењем ревизије издатих дозвола за оружје , вршена је контрола рада стрељана, као и провера начина  чувања оружја од страна приватних лица, док су се сви остали послови из домена рада одсека за управне послове вршили редовно и без икаквих  проблема.
         Сви остали полицијски послови на подручју ПУ извршавани су без већих проблема.
Радило се на побољшању услова рада на територији коју покрива ПУ у Лесковцу. У току марта месеца текуће године настављено је са реконструкцијом ПС Лебане где је извршенa замена и зановљенкомплетан  канцеларијски намештај.
Такође у току извештајног периода извршена је комплетна санација ПС Власотинце, из опредељених средстава Министарства унутрашњих послова почев од замене столарије, подова, инсталације, електро и водоводве, замењен је комплетно намештај, одрађени молерско-фасадерски радови у унутрашњости зграде, урађена шалтер сала, где ће се са радовима на побољшању услова рада и смештаја полицијских службеника наставити и у наредном периоду. Комплетна санација и реконструкција просторија ПИ Север и "Ватрогасног дома", а у седишту Полицијске управе у Лесковцу реконструисан је улазни део нове зграде управе, као и приземни део у делу рада управних послова, архиве и  писарнице. Урађена је шалтер сала, замењена столарија, подови, инсталације и у том делу комплетно замењен намештај.
        Полицијска управа у Лесковцу наставиће и у наредном периоду са спровођењем свих мера и радњи на очувању безбедности свих грађана на нашем подручју.