„Сви за једног, један за све др Александар Рангелов“ саопштење

Пакетићи за малишане у Општој болници Лесковац (видео)
12.01.2024.
Честитка поводом православне Нове године
13.01.2024.
Пакетићи за малишане у Општој болници Лесковац (видео)
12.01.2024.
Честитка поводом православне Нове године
13.01.2024.
Poštovani,
U javnosti se pojavila vest o pregovorima oko postizbornih koalicija i formiranju vlasti u Leskovcu i o nesuglasicama oko raspodele fotelja i gazdovanja javnim preduzećima.
Vest je bila praćena neproverenom informacijom neimenovanog "izvora" da leskovački lider SNS-a ozbiljno razmišlja o tome da na pregovore pozove i Aleksandra Rangelova.

Udruženje građana "Svi za jednog, jedan za sve - dr Aleksandar Rangelov" obaveštava javnost:

1) Dijalog između različitih pa i suprotstavljenih političkih opcija je dužnost svake odgovorne
političke organizacije.
Čak i kada su u pitanju vojni sukobi, njima prethode i njih slede pregovori, dijalog i sukob mišljenja zaraćenih strana.
Naša politička organizacija će se odazivati pozivima na dijalog koje upute predstavnici vlasti, ali pod određenim uslovima:
a) Poziv za sastanak sa dnevnim redom treba uputiti u pisanoj formi na mail: svizajednogjedanzasve.le@gmail.com.
b) Sastanci će se održavati radnim danima u radno vreme u zgradi Lokalne samouprave grada Leskovca u sali Gradskog veća.
c) Na sastancima će učestvovati tročlana delegacija našeg Udruženja.
d) Sastancima će prisustvovati  ili predstavnici medija ili zapisničar uz obavezu prezentovanja zapisnika javnosti ili davanja zajedničkog saopštenja.

2) Odlučno se protivimo partokratiji kao obliku vladavine kojim je politički proces u jednoj zemlji podređen interesima političkih stranaka u odnosu na građane kao nosioce suverenosti.
Partokratija po svojoj suštini predstavlja izvitoperen oblik demokratije.
To je jedan paralelan poredak kojim političke stranke uzdižu svoje interese iznad opštih potreba društva i podrivaju politički i ukupan sistem moralnih vrednosti u jednom društvu.

U partokratiji se stvarna vlast ne nalazi u institucijama države, već u vladajućim strankama i to tako što partije utiču i podređuju sebi:
a) rad pravosudnog sistema, tako što se na rukovodeća mesta umesto stručnih i nezavisnih lica postavljaju lica koja su članovi ili simpatizeri partije;

b) rad državnih organa (policija, državna bezbednost, inspekcije i dr.) i javnih službi (zdravstvo, prosveta, komunalne službe i dr.) jer se na rukovodeća mesta imenuju lica bez stručnog ili moralnog integriteta, koji su po pravilu jedino odani partiji (bez obzira na formalno članstvo);

c) zapošljavanje u javnim službama, tako što se bira kandidat koji je član ili simpatizer partije bez obzira na konkurs za radno mesto, sposobnosti i stručne kvalifikacije kandidata za posao.

d) raspodelu društvenog bogatstva (uključujući i prirodne resurse).

Zbog toga partokratija generiše sistemsku korupciju tj. korupciju prilikom raspodele sredstava iz budžeta, korupciju u javnim nabavkama, korupciju u sistemu obrazovanja, korupciju prilikom zapošljavanja, organizovani kriminal (kriminal belih okovratnika) i opšte siromaštvo.

Usled navednog partokratija ne samo da urušava državne institucije i demokratski poredak, već posredno ugrožava ostvarivanje Ustavom zagarantovanih ljudskih prava, a takva društva po pravilu dugoročno idu ka opštoj regresiji u svim oblastima.

3) Odlučno se protivimo političkoj trgovini i cenjkanju i tretiranju javnog dobra kao partijskog plena.
Pregovori sa bilo kime na tu temu za nas su neprihvatljivi, a koalicija sa vladajućim partijama nemoguća dok god ih vode aktuelni lideri i ideologija partokratije.

S poštovanjem,

Udruženje građana "Svi za jednog, jedan za sve - dr Aleksandar Rangelov".
Adresa: Marka Crnog 21, Leskovac.
Mail: svizajednogjedanzasve.le@gmail.com
Broj telefona: 069-2940911.