Радионице на тему циркуларне економије у организацији Одељења за заштиту животне средине

За фудбалере Јабланичког и Топличког округа донација од ФС региона источне Србије
06.12.2023.
Масажери и фотеље на стадиону битнији од агрегата у болници
07.12.2023.
За фудбалере Јабланичког и Топличког округа донација од ФС региона источне Србије
06.12.2023.
Масажери и фотеље на стадиону битнији од агрегата у болници
07.12.2023.
Одељење за заштиту животне средине Градске управе града Лесковца реализује активности из Локалног плана управљања отпадом (2021-2030).
Једна од планираних активности је и транзиција на модел циркуларне економије кроз превенцију управљања отпадом и продужени животни век производа, као и јачање административних и институционалних капацитета у процес креирања политика и планова управљања отпадом, уз промоцију принципа и предности циркуларне економије.
У склопу реализације пројекта  „Продужени век трајања производа у циљу превенције стварања отпада“ биће организоване радионице и презентације о циркуларној економији за представнике привреде и јавно комуналних предузећа, Градске управе, Образовних институција и Удужења грађана и јавности.
Радионице обрађују значај и примену циркуларне економије, улогу планирања и сарадње у превенцији стварања отпада, трендове економског развоја града Лесковца кроз модел циркуларне економије, идеје за предлоге пројеката и изналажења извора финансирања, могућности смањења незапослености кроз едукације за зелена радна места и потенцијална сарадња са привредом и др.
Радионице се организују у просторијама Центра за стручно усавршавање у
образовању Лесковац, и то:
–       За представнике привреде, предузетника и јавно комуналних предузећа –
07.12.2023. године са почетком у 9 часова.
–       За представнике Градске управе града Лесковца – 07.12.2023. године са
почетком у 12 часова
–       За Удружења грађана и јавност – 08.12.2023. године, са почетком у 09
часова и
–       За представнике Основних школа – 08.12.2023. године, са почетком у 12
часова.
Одељење за заштитту животне средине упућујемо молбу и позив заинтересованој јавности и удружењима за тему циркуларне економије, да присуствују радионици која је намењена њима, а одржава се 08.12.2023. године са почетком у 09 часова.