Котларница у насељу Дубочица од данас и на гас

КРИТИКЕ ОПОЗИЦИЈЕ БЕЗ КОНКРЕТНИХ ПРЕДЛОГА
20.11.2023.
Топли радијатори у Медицинској школи
20.11.2023.
КРИТИКЕ ОПОЗИЦИЈЕ БЕЗ КОНКРЕТНИХ ПРЕДЛОГА
20.11.2023.
Топли радијатори у Медицинској школи
20.11.2023.
Котларница у највећем градском насељу Дубочица од данас ради и на гас.
Вредност ове инвестиције је 40 милиона динара, град Лесковац је помогао са 30 милиона, осталих 10 је платила ЈКП Топлана.