Формиран Привремени орган у Лесковцу

Градоначелник презентовао резултате рада Градског већа у претходне 93 седнице
31.10.2023.
Уручена 16 уговора за обаљање стручне праксе
31.10.2023.
Градоначелник презентовао резултате рада Градског већа у претходне 93 седнице
31.10.2023.
Уручена 16 уговора за обаљање стручне праксе
31.10.2023.
Одлуком Владе Републике Србије распуштена је Скупштина града Лесковца и образован Привремени орган града Лесковца који ће обављати послове Скупштине града Лесковца и извршних органа града Лесковца.
Председник привременог органа је др сци. мед. Горан Цветановић,чланови Бранкица Стаменковић, Стефан Китановић, Александар Ђуровић, Ненад Филиповић.