Наставак редовних исплата из буџета града Лесковца

Сајам запошљавања у Лесковцу
19.10.2023.
44 година постојања Технолошког факултета у Лесковцу
20.10.2023.
Сајам запошљавања у Лесковцу
19.10.2023.
44 година постојања Технолошког факултета у Лесковцу
20.10.2023.
Из буџета града Лесковца исплаћена је сума у износу 21.700.781 динар за област културе и образовања.
Када је реч о култури средства су исплаћена за зараде, док је за област образовања новац исплаћен за солидарну помоћ.