Одржан оснивачки скуп Покрета Родољуби Србије

Привремено прикључење на инфраструктуру
28.08.2023.
Исплата солидарне помоћи за рођење детета и јубиларних награда
29.08.2023.
Привремено прикључење на инфраструктуру
28.08.2023.
Исплата солидарне помоћи за рођење детета и јубиларних награда
29.08.2023.
Покрет Родољуби Србије је политичка организација центра, која промовише умерене ставове, односно промовишемо и залажемо се за средњи пут у односу на постојеће политичке организације. Желимо да се бавимо стварним потребама људи у Србији, те решавањем њихових реалних проблема, сматрајући при том да постојећи тренутак не дозвољава високопарне теорије и поделе, већ рад и само рад. Као што наша максима каже „Све за Србију, а Србију никоме“, у том смислу желимо да превазиђемо поделе и разлике које деле државу, народ и друштво у целини по линијама село-град, центар-периферија, престоница-провинција, радници-власници капитала, држава-црква...
Заправо ми желимо да направимо помирење између времена и вредности капитализма и социјализма и да направимо синтезу и спој између слободног тржишта и социјалне осетљивости различитих група унутар државе и друштва у Србији, те с тога нећемо тежити дестабилизацији земље и друштва, већ ћемо улагати напоре у циљу помирења и проналажења најбољих решења. Ово нам је данас потребније него икада пре!
Председник ГрО Лесковац. Покрета Родољуби Србије Игор Јовановић