Редовне исплате из буџета града

Потписан Колективни уговор код послодавца за запослене у Градској управи града Лесковца
12.07.2023.
Донација из Канаде
14.07.2023.
Потписан Колективни уговор код послодавца за запослене у Градској управи града Лесковца
12.07.2023.
Донација из Канаде
14.07.2023.
Из буџета града Лесковца исплаћена је сума у износу од 3.674.779 динара за функционисање школа, културних установа и СРЦ Дубочица.
Милион и 749 хиљада динара опредељдено је за редовне трошкове школа, милион и 11 хиљада динара за установе културе, док је за СРЦ Дубочица за исплату ЕПС-у издвојено 913.140 динара.