Акција системске дезинсекције и дератизације

Жена ухапшена због преваре од 1.200.000,00 динара
25.05.2023.
Ухапшен насилник због наношења тешких телесних повреда
29.05.2023.
Жена ухапшена због преваре од 1.200.000,00 динара
25.05.2023.
Ухапшен насилник због наношења тешких телесних повреда
29.05.2023.
У складу са донетим Програмима за 2023. годину, Одељење за заштиту животне средине и Одељење за привреду и пољопривреду, Градске управе града Лесковца, спровешће Акцију системске дезинсекције и дератизације на територији града Лесковца.
Акција спада у групу превентивних мера у циљу спречавања појаве заразних болести код становника.
Реализација Акције поверена је „Racom92“ д.о.о. Београд, као најбољем понуђачу, а стручну контролу и надзор вршиће овлашћена стручна установа „Институт за јавно здравље Врање“.
Акција ће почети 31.05.2023. године и обухвата:
Дератизацију:
 • Канализациона мрежа – шахте
 • Јавне и зелене површине
 • Гробља
 • Приобаље река Ветернице
 • Депоније
 • Нехигијенска насеља
 • Пословне и помоћне градске просторије
 • Колективно становање – подрумске просторије
Дезинсекцију:
 • Сузбијање ларви комараца стајаћих вода – канала и бара,
 • Сузбијање одраслих форми комараца – замагљивање по Плану маршруте,
 • Сузбијање крпеља на јавним и зеленим површинама,
 • Дезинсекција колективног становања,
 • Пословне и помоћне Градске просторије.
Сузбијање ларви комараца вршиће се у преподневним часовима, а замагљивање одраслих форми у касним вечерњим часовима, о чему ће грађани и Пчеларска удружења бити благовремено обавештавана три дана пре извођења третмана, путем локалних медија.
Обавештавање о Акцији ће се вршити и лепљењем плаката на видљивим местима, на свим локацијама које ће бити третиране.
У Акцији ће учествовати представници Градске управе, Одељења за заштиту животне средине и Одељења за привреду и пољопривреду.