ЗА ПЛАТЕ И ЈКП ГРДЕЛИЦА ДАНАС ИСПЛАЋЕНО ПРЕКО 118 МИЛИОНА ДИНАРА

ПОДЕЉЕН НОВИ БРОЈ СНС ИНФОРМАТОРА
18.03.2023.
Задржани због вожње под дејством алкохола и дроге
20.03.2023.
ПОДЕЉЕН НОВИ БРОЈ СНС ИНФОРМАТОРА
18.03.2023.
Задржани због вожње под дејством алкохола и дроге
20.03.2023.
Из буџета града Лесковца данас је на име плата запосленима у Градској управи, Градском правобранилаштву, Туристичкој организацији Лесковац, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање у образовању, Установи за старије и одрасле, Предшколској установи Вукица Митровић, СРЦ Дубочица и установама културе исплаћено 115.075.170 динара.
За услуге ЈКП Грделица међу којима је одржавање чистоће, зеленила и уличних сливника исплаћено је 3.900.717 динара.
Стање на рачуну на данашњи дан, 20.3.2023. износи 794.013.953 динара.