ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Градоначелник Цветановић посетио компанију ПВВ у Лесковцу
21.02.2023.
Рукометаши Дубочице 54 сутра дочекују Динамо из Панчева
21.02.2023.
Градоначелник Цветановић посетио компанију ПВВ у Лесковцу
21.02.2023.
Рукометаши Дубочице 54 сутра дочекују Динамо из Панчева
21.02.2023.
У сали Скупштине града одржана је прва седница Штаба за ванреде ситуације редовног карактера којом је председавао командант Штаба и градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић.
На седници је усвојен годишњи Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Лесковца за 2022. годину где је истакнуто да су у току 2022. године одржане 4 седнице редовног и 2 седнице ванредног карактера, укупно 6 седница. Такође, усвојена је и Одлука о измени одлуке о организације и функционисању цивилне заштите на територији града Лесковца. Милан Поповић, шеф Одељења за општу управу и заједничке послове, истакао је да је разлог измене ове одлуке усклађивање са Одлуком о личној и матееријалној формацији јединица Цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе, а коју је донео министар унутрашњих послова.
Др Иван Соколовић, директор ЗЗЈЗ Лесковац, је информисао јавност о епидемиолошкој ситуацији на територији града Лесковца, где је истакао да је од последњег извештавања Градског штаба за ванредне ситуације града Лесковца, до 19.2.2023. године, стигли резултати тестирања за 1160 лица, за град Лесковац 941, од тога је негативно 1066, а позтивна су 94 лица.
Шеф Одељења за привреду и пољопривреду изнео је Информацију о предузимању мера у области одбране од поплава и надлежности града Лесковца, где је истакао да је најважнији сегмент у одбрани од поплава израда годишњих Оперативних планова одбране од поплава и навео локације на којима се разматрају и планирају радови на следећим локацијама: санација и уређење канала Баре, корита Туловске реке, канала Бачинац, дела канала Воденички канал, чишћење пропуста и корита канала Коштан, Поток Врбак у улици Бранка Радичевића, уређење и регулације корита Бабичке реке.
Члан Штаба за ванредне ситуације Драган Величковић изнео је Информацију о стању, спремности и капацитетима Црвеног крста на подручју града Лесковца, о спремности за деловање у ванредним ситуацијама, док је Информацију о стању и довођењу система за јавно узбуњивање (сирена) у функцију изнео Александар Костић, запослен у Градској управи.